20 Februar 2018
Velkommen til Læge Annette K. Bendsen

NYT om uddannelseslæge

 

 

Klinikken er blevet godkendt af Region Sjælland til at deltage i efteruddannelsen af yngre læger samt af Københavns Universitet til at uddanne kommende læger.

Dette betyder, at klinikken fremover vil have færdiguddannede yngre læger ansat til at varetage lægeligt arbejde i samarbejde og under undersupervison af Læge Annette K. Bendsen, samt at der på udvalgte dage vil være en lægestuderende tilstede, der er på klinisk ophold i klinikken.

 

Den uddannelsessøgende læge vil være igang med en specialistuddannelse i almen medicin med henblik på at opnå speciallægeanerkendelse i specialet almen medicin.

 

Det vil være muligt at bestille tid direkte hos uddannelseslægerne via hjemmesiden.

 

Introduktionslæge Signe Uhlenfeldt starter 1.11.2017 som uddannelseslæge i klinikken. Signe er igang med introduktionsuddannelsen i specialet almen medicin. Signe skal dagligt arbejde i klinikken frem til og med 30.4.2018. Hun har tidligere været ansat i en anden lægepraksis i ½ år.

 

Signe vil under supervision af Annette Bendsen deltage i alt arbejde i klinikken. Det vil kunne forekomme, at der rykkes rundt på konsultationer mellem klinikkens læger af hensyn til sværhedsgraden af patienternes lidelser eller uddannelsespotentialet i de enkelte konsultationer. Som udgangspunkt vil der blive informeret om dette forud for konsultationen, men det kan også ske akut, således at forudgående information ikke er mulig. Dette bedes venligst respekteret.

 

Signe vil have en kort introduktionsperiode til arbejdet i kinikken i november 2017, og derefter vil hun kunne udføre selvstændigt lægearbejde, som dog er under supervision af Annette Bendsen.

 

Hoveduddannelseslæge Liv Flinker, der afsluttede fase 1 af speciallægeuddannelsen til praktiserende læge d.31.4.2017, vil fortsat være tilknyttet klinikken frem til om ca. 2 år, hvor hun vender tilbage til yderligere ½ års fast ansættelse i klinikken. Liv vil komme på en såkaldt returdag ca. en gang om måneden. Det er muligt at booke tider hos Liv på hendes returdage via klinikkens hjemmeside.

 

Introduktionslæge Martin Lademann afslutter sin introduktionsstilling i klinikken d. 31.10.2017. Martin fortsætter i en anden uddannelsstilling på sygehuset efter endt uddannelse her.